NIEUW: Voeranalyse op de hakselaar

De CLAAS Jaguar hakselaar is uit te voeren met NIR technologie. Hiermee kan tijdens de oogst de voerderwaarde worden bepaald.

Een melkveehouder wil exact weten hoeveel gras of mais hij van het land haalt en in de kuil rijdt. Op basis van hoeveelheid en kwaliteit (vocht, ds, voederwaarde) bepaalt hij samen met zijn voeradviseur het rantsoen voor de koeien. Tot voor kort werden daar derde partijen voor ingeschakeld die na de oogst kuilmonsters analyseerden. Daar ging tijd over heen en kosten geld. Juist daarom is het zo waardevol voor melkveehouders dat op de CLAAS Jaguar hakselaar een nieuwe techniek beschikbaar is waarmee tijdens het oogsten de opbrengst en kwaliteit van het voer te meten is met behulp van drogestof meting en NIR technologie. Loonwerkers die hiervoor kiezen kunnen hun klanten veel sneller en beter informeren over de kwaliteit van de kuil.

Massa en vocht meten

Drogestof meting gebeurt met een quantimeter. Deze meet de hoeveelheid gewas die door de machine gaat op basis van de invoersnelheid en de dichtheid van de invoerwalsen. Op basis hiervan wordt een volume vastgesteld waarvan de geleidbaarheid wordt gemeten. Hiervan kan het vochtgehalte worden afgeleid. Door het terugwegen van het gehakselde product wordt de machine steeds beter geijkt.

Kwaliteit meten

Met de NIR techniek (op basis van infrarood) wordt een continue meting in de gewasstroom gedaan. Deze metingen bepalen, naast het vochtgehalte, ook de gehaltes aan bijvoorbeeld suiker, eiwit en ruw celstof. Met deze informatie heeft de rundveehouder direct na het oogsten een goed beeld van zijn kuil en kan hij veel sneller schakelen om zijn rantsoen aan te passen.

  • Click to enlarge image Claas hakselaar.jpg
  • Click to enlarge image claas Jaguar.jpg
  • Click to enlarge image claas hakselaar jaguar.jpg

Meer weten?
Neem contact op met Ruud Op 't Root

Foto

Storingsservice

Mechanisatie Ospel: (+31)(0)495 688 112 
Melktechniek Ospel: (+31)(0)495 688 118

Vestigingsadres

Ketelaarsweg 16, NL-6035 AC  Ospel