Een juiste laadvolgorde is belangrijk !

Elke veehouder wil het beste voor zijn dieren. Een comfortabele stal, een fijn klimaat, voldoende water en natuurlijk een goed rantsoen.

Selectiegedrag voorkomen

Een bekend verschijnsel op veel melkveebedrijven is dat de koeien met hun neus door het rantsoen draaien en op die manier het lekkerste voer eruit proberen te halen. Een vervelende eigenschap. Als melkveehouder steek je namelijk veel tijd in het bepalen van het beste rantsoen, maar op deze manier blijven de belangrijkste componenten aan het voerhek liggen. Met alle gevolgen van dien; een lagere voerefficiëntie, pensverzuring en gezondheidsproblemen.

Maar hoe voorkom je dat de koeien selecteren bij het voerhek? 

Het antwoord is simpel: door optimaal te mengen. 

Laadvolgorde van voercomponenten

De volgorde waarin de verschillende voercomponenten worden geladen wordt vooral bepaald door de logistieke inrichting van het erf. De krachtvoersilo’s staan bijvoorbeeld naast de kapschuur waar de voermengwagen gestald wordt, dus het meeste logische is om te beginnen met het laden van het relatief fijne krachtvoer en daarna naar de gras- en maiskuil te rijden die iets verderop liggen. Tussen het krachtvoer en het kuilvoer door wordt er water toegevoegd om de componenten aan elkaar te laten kleven.

Uit het onderzoek blijkt dat het kuilgras echter niet goed uit elkaar valt en dus niet goed mengt als het als laatste aan het rantsoen wordt  toegevoegd. Het kuilgras verdeelt zicht te langzaam en kookt soms zelfs over. Dankzij een paar simpele aanpassingen kan het rantsoen mooi homogeen gemengd worden.Voor een homogene menging van het voer moet o.a. de laadvolgorde gewijzigd.

De juiste laadvolgorde

In plaats van eerst het krachtvoer te laden is het aangeraden om de mengwagen eerst te vullen met gras. Door eerst het structuurrijke gras in de mengkuip te laden met een klein beetje mais kunnen de twee vijzels het compacte voer beter verwerken en kunnen de vijzelmessen beter hun werk doen. Pas als het gras goed los gesneden is worden de fijne krachtvoercomponenten toegevoegd. Met de nieuwe volgorde mengt het rantsoen een stuk soepeler en het vraagt ook nog eens minder vermogen van de trekker.

Waar moet je nog meer op letten?

Er zijn een paar zaken waar je goed op  moet letten. De kwaliteit van de messen is bijvoorbeeld erg belangrijk, het is aangeraden om deze op tijd te vervangen dat scheelt enorm. Ook wordt er  geadviseerd om de contramessen niet te gebruiken. Deze messen kun je inschakelen om tegendruk in de mengkuip te creëren om het voer beter te snijden, maar of de inzet van contramessen wenselijk is, hangt sterk af van het soort ruwvoer.Uit een recente praktijk test bleek dat het overkoken van de mengwagen met maar liefst 80% is afgenomen door het uitschakelen van de contramessen! Het is dus zeker de moeite waard om eens kritisch te kijken hoe je de voermengwagen gebruikt.

  • Click to enlarge image 1.jpg
  • Click to enlarge image 2.jpg
  • Click to enlarge image 3.jpg
  • Click to enlarge image 4.jpg

Meer weten?
Neem contact op met Henk Berkvens

Foto

Storingsservice

Mechanisatie Ospel: (+31)(0)495 688 112 
Melktechniek Ospel: (+31)(0)495 688 118
Mechanisatie Montfort: (+31)(0)475 541 312

Vestigingen

Ketelaarsweg 16, NL-6035 AC  Ospel

Lemmensweg 1, NL-6065 NP  Montfort